Sözlükte "ültimatom" ne demek?

1. Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma ya da karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede istemlerinin yerine getirilmesini istediği notaültimatom

Ültimatom kelimesinin ingilizcesi

n. ultimatum
Köken: Fransızca